tiistai 10. tammikuuta 2012

Kasvatus ja perheasiat yksikön johtajan Päivi Kähkösen puhe neuvottelupäivien avajaisissa

Arvoisa piispa, hyvät kutsuvieraat ja neuvottelupäivien osallistujat!

Pohdittaessa kirkon tulevaisuutta on nähty ensiarvoisen tärkeänä, että kirkolla ja seurakunnilla on ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä. Tässä näen teitä Paviljongin täydeltä - ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä. Kirkko voi olla teistä kiitollinen!

Kirkon tutkimuskeskuksen juuri valmistuneen selvityksen mukaan kirkon tekemän auttamistyön ohella kirkon kasvatuksellinen tehtävä on yksi keskeinen syy kuulua kirkkoon. Kirkon koetaan opettavan lapsille ja nuorille oikeita elämänarvoja ja kristillistä lähimmäisenrakkautta.

Kirkon kasvatustyön arvostus on siis pysynyt vahvana ja tulevaisuudessa sen merkitys entisestään lisääntyy. Vaikka yhteiskunta ja maailma ympärillämme muuttuvat, ihminen ei muutu. Kaikenikäiset ihmiset tarvitsevat kasvaakseen ja kehittyäkseen toisia ihmisiä, välittämistä, kuulluksi ja nähdyksi tulemista, kokemusta osallisuudesta, kokemusta armosta. Juuri tähän tarpeeseen seurakunnissa tehtävä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa vastaa.

Toimintaympäristömme muutokset ovat haastaneet kirkkohallituksen toiminnallista osastoa uudistumaan. Kirkkohallituksen uuden kasvatus ja perheasioiden yksikön toiminta tähtää vahvaan sisältölähtöisyyteen ja suurten kokonaisuuksien hahmottamiseen, kokonaisvaltaisempaan, työalojen rajat ylittävään yhdessä tekemiseen. Johtaja ja apulaisjohtaja – mallilla varmistetaan työalakohtaisen asiantuntijuuden säilyminen ja syveneminen. Kasvatuksen tehtävä ja perheiden kokonaisvaltainen tukeminen voi toteuta vasta kun se liittyy mielekkäällä tavalla muihin seurakunnan perustehtäviin ja toteutuu usealla seurakunnan työalalla. Tämän tavoitteen saavuttamisessa ja uudenlaisen työnäyn hahmottamisessa tarvitsemme tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kesken.

Uuden yksikkömme tehtävänä on verkostoitua tiiviisti myös kirkon ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa viedäksemme kirkossa tärkeiksi näkemiämme asioita eteenpäin ja turvataksemme seurakuntien ja kirkon työlle toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Tässäkään tehtävässä emme voi onnistua ilman yhteistyötä sillä te olette arjen asiantuntijoita, teillä on hallussanne työnne kautta hankittua tietoa siitä, mihin voimavaroja on tulevaisuudessa tarpeellista kohdentaa.

Elämme yksikössämme nyt siis uuden organisaation alkuaikoja! Strategianamme on, että emme päivittele muutosta sen enempää vaan tartumme tukevasti toimeen kokonaisvaltaisen työnäyn luomiseksi!

Toivon näiden päivien antavan meille kaikille vahvistusta, virkistystä ja voimia tulevaan! Olette sydämellisesti tervetulleita!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti