torstai 12. tammikuuta 2012

"Meidän kirkko – kasvamme yhdessä"

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen linjaus 2015 julkistettiin

Tänään iltapäivällä julkaistiin "Meidän kirkko - kasvamme yhdessä" nimellä kulkeva kirkon kirkon kasvatuksen linjaus 2015, jonka Kirkkohallitus on hyväksynyt 13.12.2011. Uusi kasvatuksen linjaus perustuu Meidän kirkko 2015 - osallisuuden yhteisö -strategiaan. Linjauksen lähtökohta on, että kasvun tukemisen näkökulma on läsnä eri tavoin erilaisissa seurakuntalaisten kohtaamisissa.

-Linjausten laatimisessa oli kaksi periaatetta: ajantasaistaa kirkon kasvatuksen perustehtävän sanoitusta sekä valita kasvatuksen perustehtävän kannalta keskeiset Meidän kirkko 2015 strategian toteutumista vahvistavat teemat. Kirkon kasvatuksen linjaukseen valittiin viisi teemaa: kirkon kasvatuksen olemuksen, kasteen merkityksen, osallisuuden ja osallistumisen, ihmisarvon ja turvallisuuden sekä kasvun tukemisen keskeiset tehtävät elämänkaaren eri vaiheissa seurakunnan näkökulmasta. Ne ovat teemoja, jotka olennaisia seurakunnille, kun ne kehittävät kasvun tukemiseen liittyvää, työalarajat ylittävää toimintaa Meidän kirkko 2015-strategian pohjalta, kertoo Marja Pesonen Kirkkohallituksesta.

-Tänään julkaistun linjauksen "Kasvamme yhdessä" –nimi korostaa sitä, että kasvun tukeminen on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Välillä yhdessä samanikäisten, välillä kaikenikäisten kanssa. Uutta on, että kirkkomme kasvatuksen perustehtävä määritellään nyt kasvun näkökulmasta, ei kasvatuksen tai kasvatuksen tavoitteiden näkökulmasta. Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Seurakunta organisaationa painottaa elämänkaariajattelua työala-ajattelun sijaan. Vaikka kasvatus on totuttu liittämään lapsi- ja nuorisotyöhön, kasvu ei liity vain tiettyyn ikäkauteen. Jokaisella on oikeus saada kasvuunsa tukea: lapsella, nuorella, aikuisella, elämänkaaren eri vaiheissa. Pesonen kertoo myös, että kasvulle ei uudessa linjauksessa ole myöskään asetettu tavoitteita, vaan haluamme luoda turvallisen ilmapiirin, jossa toteutuu kasvurauha.

-Uuden kasvatuksen linjauksen erityinen vahvuus on kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa, kirkon kasvatus ja perheasiat yksikön johtaja Päivi Kähkönen kommentoi juuri julkistettuja linjauksia.

-Lapsella ja nuorella on oikeus saada kasvulleen kokonaisvaltaista tukea fyysisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja hengellisesti. Me nykyihmiset tarvitsemme myös muistutusta siitä, että kasvun prosessi on hidas, se kestää pitkään. Kasvurauhan merkitys on ensisijainen. Kasvu ja kehitys eivät tapahdu vaatimalla ja virikkeiden tulvassa vaan tukemalla ja mahdollistamalla, olemalla käytettävissä ja antamalla aikaa. Kirkon kasvatuksen tehtävä voi myös toteutua vasta kun se liittyy mielekkäällä tavalla muihin kirkon perustehtäviin ja toteutuu usealla seurakunnan työalalla.

Koti on edelleenkin lapsen ja nuorten tärkein kasvuympäristö. Kirkko asettaa vuoteen 2015 ulottuvassa strategiassaan tavoitteeksi tukea kotien hengellistä elämää ja perheiden arkea. Kirkko haluaa siis olla läsnä ihmisten arjessa, arkisissa iloissa ja suruissa.

-Kasvatuksen linjauksen mukaisesti kirkko ei halua toimia tehtävässään yksin vaan tiiviissä yhteistyössä verkostoituen muiden toimijoiden, esimerkiksi paikallistasolla kunnan ja muiden yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on laaja-alainen ja moniammatillinen työnäky. Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen ei ole yksinomaan perheiden vastuulla vaan meidän kaikkien yhteinen asia, Kähkönen pohtii.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti