tiistai 4. tammikuuta 2011

Osallisuudesta


Yhtenä käsiteltävänä aiheena Neukkareilla 2011 on lasten ja nuorten aito osallisuus.

Ajattelen, että osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Sanotaan, että siellä missä minua ei nähdä eikä tarvita, sinne minulla ei ole tarvetta kuulua. Taas siellä, missä näyn ja kuulun, siellä viihdyn. Vain tulemalla nähdyiksi ja kuulluiksi seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa lapset ja nuoret voivat kokea aitoa osallisuutta kirkossamme. Me työntekijät olemmekin tärkeimmässä roolissa osallisuuden toteutumisessa. Kun me näemme ja kuulemme, olemme niitä edelläkävijöitä, jotka rakentavat kirkostamme tärkeän, sitouttavan ja kiinnostavan paikan myös tulevaisuuden suomalaisille.

Aito osallisuus vaatii vaivaa, mutta se luo työlle kantavan rakenteen. Joku sanoo, että osallisuuden tulokset ovat niin palkitsevia, ettei sitä kokeiltuaan enää halua luopua. Mutta mitä osallisuudella sitten oikeastaan tarkoitetaan?

Osallisuus viittaa kuulumisen ja mukana olemisen tunteeseen sekä kokemukseen aidosta mahdollisuudesta vaikuttaa itseään, lähiyhteisöään ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin. Osallisuutta painottavat toimintatavat vahvistavat lapsen ja nuoren ymmärrystä itsestään merkityksellisenä yhteisön jäsenenä sekä ainutlaatuisena ja arvokkaana Jumalan ihmeenä.

Osallisuuden toteutumiseksi meiltä työntekijöiltä odotetaan neljän osallisuuden kulmakiven rakentamista. Ensimmäiseksi meidän tulee osata ja kyetä luomaan olosuhteet ja ilmapiiri osallisuudelle myönteiseksi. Toisena asiana on meillä oltava kiinnostus kehittää osallisuutta tukevia toimintatapoja omassa työssämme. Kolmanneksi meiltä vaaditaan ammattitaitoa kerätä lapsesta ja nuoresta eri tavoin tietoa, jonka avulla voimme oikeanlaisesti päästä sisälle lapsen ja nuoren maailmaan. Ja viimeisenä meidän on kyettävä hyödyntämään tätä lapsilta ja nuorilta saamaamme tietoa; miten rakennamme sen avulla pohjaa yhteiselle suunnittelulle, toiminnalle ja arvioinnille.

Osallisuuden vastaanottaminen työn menetelmäksi on myös muutoksen hyväksymistä. Osallisuus on avain tulevaisuuteen. Näistä kysymyksistä jatkamme Neukkareilla. Tervetuloa rakentamaan unelmaa osallisuudesta 12.1.2011 kello 16.30 Viking Mariellalla.

Kaisa Rantala
Hankekoordinaattori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti