tiistai 18. tammikuuta 2011

Opetusministeri Henna Virkkusen puhe neuvottelupäivien avajaisissa


Arvoisat neuvottelupäivien osanottajat, hyvät naiset ja herrat,

Minulla on ilo tuoda opetus- ja kulttuuriministeriön ja samalla koko valtioneuvoston tervehdys tänne kirkon lapsi- ja nuorisotyön valtakunnallisille neuvottelupäiville. 

Samalla haluan kiittää kirkkoa edistyksellisyydestä viime syksyn seurakuntavaalien toteutuksessa. Äänestysikärajan alentaminen 16­-vuotiaisiin oli hyvin ennakkoluuloton ja kiitettävä päätös, jota me seurasimme valtakunnan tasolla hyvin tarkkaan. Tässä asiassa kirkko kulki selvästi pari askelta edellä. Alle 18 -vuotiaita äänioikeutettuja oli kaikkiaan 115.000 ja heistä 15,2 keskimääri äänesti. Ette myöskään tukeutuneet pelkästään vaaleihin vaan niiden toteutuksesta tehtiin tutkimus, jossa todettiin, että nuoriin kannattaa panostaa.

Vaalikone, oppilaitosäänestykset, vaaliviestintä sekä aikuisten ja tuttujen kannustus olivat nuorille merkittäviä äänestämään innostavia tekijöitä. Vaaleissa vaikuttamisesta puhuminen niin koulussa kuin seurakunnan nuorisotyössäkin koettiin tärkeäksi. Tulokset myös osoittivat, että siellä, missä äänestysmahdollisuus ja osallisuus tuotiin osaksi nuorten arkea, mm. oppilaitoksiin, olivat myös tulokset merkittävät.

Vaaleja edeltävää tutkimusennustusta paljon korkeammaksi noussut nuorten äänestysprosentti osoitti, että nuorten osallistaminen kannatti. Seurakuntavaalitutkimuksen (12/2010) mukaan peräti 74 % 16-17-vuotiaista nuorista äänestäisi nyt kuntavaaleissa.

Hyvät neuvottelupäivien osallistujat,

Tämän vuotisten neuvottelupäivien yhtenä teemana on lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen. Seurakuntavaalien äänestysikärajan lasku oli konkreettinen keino lisätä lasten ja nuorten osallisuutta kirkossa. Kirkkohallituksessa valmistellaan parhaillaan esitystä siitä, miten lapsivaikutusten arviointi saadaan mukaan kirkkolakiin. Myös nuorten osallisuuden edistäminen entisestään on arvioinnin alla.

Siellä, missä nuorille annetaan mahdollisuus osallistua, osoitetaan, että nuorista välitetään. Lasten ja nuorten osallistaminen on erinomainen keino torjua nuorten syrjäytymistä.  On tärkeää, että niin merkittävässä roolissa oleva toimija kuin kirkko lähtee nyt panostamaan siihen niin kirkkolain kuin konkretian tasolla. Syksyn vaalit osoittivat, että kirkko on nuorille tärkeä. Nyt pitää osoittaa, että nuoret ovat kirkolle tärkeitä.

Hyvät naiset ja herrat,

Kirkko on tänä päivänä, joskin on ollut aina, erittäin merkittävä nuorisotyön tekijä.  Tämän päivän nuoret elävät hyvin hektisessä maailmassa, jossa epävarmuustekijät tuntuvat lisääntyvän koko ajan. Nuorten tukeminen, heidän kanssaan keskustelut ja heidän toimintansa ohjaaminen on arvokasta työtä, jonka tulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua. 

Sekä kirkko että opetus- ja kulttuuriministeriö ovat yhdessä nähneet erityisnuorisotyön tärkeyden. Pääasiassa me valtion taholta tuemme koulujen kautta erityistarpeessa olevia nuoriamme ja toisaalta pyrimme tukemaan koulujen työtä esimerkiksi opetusryhmien kokoja pienentämällä. Nuoret ovat meidän yhteinen asiamme. Olen opetusministerinä ollut erityisen tyytyväinen siihen, miten koulumme tekevät kirkon kanssa yhteistyötä.  Saamme kouluihin tukitoimia kirkolta silloin, kun kouluissa tarvitaan hengellistä tukea kriisitilanteissa, mutta myös aivan tavallisina koulupäivinä on erilaista yhteistyötä. 

Hyvät kuulijat,

Suurimman työn kirkko kuitenkin tekee nuorison parissa muualla kuin kouluissa.  Palveluoperaatio Saappaan toiminta on meille kaikille tuttu ja vaikka sitä toteuttavatkin vapaaehtoiset työntekijät, on heidän kouluttamisensa ja ohjaamisessaan suuri työ, joka on  kirkon aloitteesta käynnistynyt jo yli 30 vuotta sitten.

Tärkeä osa nuorten kasvamista kohti itsenäisyyttä ja arvojen pohdintaa on rippikoulun käyminen. On hienoa, että rippikoulu tavoittaa ikäluokasta jopa enemmän, kuin kirkkoon kuuluvia on. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon kirkosta lähtemisestä. Samalla unohtuu se, että kirkon lapsi- ja nuorisotyö tavoittaa hyvin kattavasti ison osan nuorisostamme.

Isoskoulutus taas antaa nuorille ryhmän ohjauksen perusosaamista, mikä on tärkeää jopa koko yhteiskunnalle. On todella ihailtavaa, että isostoiminta on kasvanut koko 2000-luvun ajan ja mukana isostoiminnassa on mukana kaikkiaan yli 20.000 nuorta aikuista.

Arvoisat kuulijat,

Haluan kiittää teitä kaikkia kirkon piirissä työskenteleviä, jotka teette arvokasta työtä varhaiskasvatuksen, perhetoiminnan, aamu- ja iltapäivätoiminnan, etsivän nuorisotyön, pyhäkoulujen ja kerhojen parissa. Kirkon piirissä nuorten kanssa työtä tekeviä on yli 4000. Yhteiskuntamme olisi kovin erinäköinen ilman teitä! Toivon teille kaikille jaksamista arvokkaan työnne parissa ja antoisia koulutuspäiviä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti